Algemene Voorwaarden

De consument heeft het recht aan NHD vof mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens :

NHD vof
Bath & Lifestyle
Sint-Truiderstraat 42
B – 3700 Tongeren
BTW BE 0789.268.016
Tel. : 0032 12 23 90 68

nicole@nicole-hermans.be
www. nicole-hermans.be

Artikel 1 : Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van NHD vof met maatschappelijke zetel te Tongeren (België), BTW BE 0789 268 016 biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij NHD vof.  Het plaatsen van een bestelling via de webschop van NHD vof houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.  Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door NHD vof aanvaard zijn.

Artikel 2 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.  Indien leverings-, of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  De bijhorende foto’s is decoratief bedoeld en kan elementen/artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.  De prijzen van de webshop zijn gelijk voor dezelfde artikelen in de winkel maar in de winkel kunnen er tijdelijke acties zijn die niet op de webshop worden gehanteerd.  NHD vof-online behoudt zich het recht om de verzendtarieven aan te passen indien nodig.

Tijdens de soldenperiode is het mogelijk dat er in de winkel extra afprijzingen zijn die niet op de site worden getoond.

Artikel 3 : Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België.  De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.  Er wordt slechts een selectie van ons aanbod op de webshop geplaatst.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke  zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.  Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden NHD vof niet.  NHD vof is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  NHD vof is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen via nicole@nicole-hermans.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door NHD vof.  NHD vof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4 : Online aankopen

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.nicole-hermans.be

Hoe bestellen :

 1. Ga naar het artikel van uw keuze, kies de juiste maat, kleur of andere beschikbare opties en klik op de knop “In winkelmand”
 2. U heeft nu uw gewenste artikel in de winkelmand geplaatst
 3. U kunt nu mandje bekijken (BEKIJK MANDJE), VERDER WINKELEN of uw bestelling afronden door AFREKENEN te klikken

Stel u klikt op “AFREKENEN”

 1. Om uw bestelling te kunnen verwerken, vragen wij U enkele persoonlijke gegevens, alsook uw factuurgegevens in te vullen
 2. Door “Verzenden naar een ander adres” kunt u een afwijkend afleveradres kiezen.
 3. Controleer uw bestelling in het gepresenteerde overzicht
 4. Lees en vink de Algemene Voorwaarden aan
 5. Merk op dat uw bestelling pas behandelen en versturen van zodra de betaling op onze rekening zichtbaar is.  Vermeld altijd uw Order ID als referentie bij uw betaling.
 6. Klik als laatste stap op BESTELLING PLAATSEN.
 7. U krijgt nu de melding dat we uw bestelling ontvangen hebt.
 8. Indien u een snelle levering wenst, scan dan het bewijs van betaling in en stuur het in antwoord terug op de mail die u net hebt ontvangen van onze Webshop.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van nicole@nicole-hermans.be

De klant heeft de keuze om de artikelen in de winkel af te halen of thuis te laten leveren.

NHD vof is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van NHD vof.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.  De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van NHD vof te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6 : Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover NHD vof beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestaties van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10 % per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldig van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per faktuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt NHD vof zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7 : Verzending en levering

Verzending

Nadat de betaling voltooid werd en het geld op de rekening is ontvangen, worden onze pakketten eigenhandig en zorgvuldig ingepakt.  Daarna worden ze verstuurd via Bpost die op zijn beurt zorgt voor een veilige aflevering van het pakket.

De klant is verantwoordelijk voor de ingave van een correct adres.  NHD vof is niet aansprakelijk voor een foutieve levering.  De klant draagt bijkomende verzendingskosten wanneer het pakket door het ingeven van een incorrect adres, opnieuw verzonden moet worden.  De zending wordt pas voltooid na betaling van de kosten.

De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.  In het kader van de regels van de koop op afstand zal NHD vof online bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.  Indien dit niet mogelijk is, doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht via mail en heeft hij in dat geval het recht, de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.  Hiervoor heeft de consument 7 dagen na die maand tijd.  De annulering van de bestelling dient te gebeuren via mail of aangetekend schrijven.

Indien men vragen heeft over de verzending kan men steeds contact opnemen met NHD vof via mail naar nicole@nicole-hermans.be of telefonisch 012/23.90.68.  NHD vof zorgt ervoor dat de pakketten volledig zijn beschermd.  Wegens overmacht bestaat de kans dat het pakket toch beschadiging oploopt.  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.  Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, stortingen in het internet, stortingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in de door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van NHD vof online alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.  Dit is een exemplatieve lijst en is niet indicatief. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 24u worden gemeld.  Indien mogelijk met foto op het moment van aflevering.  NHD vof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke beschadigingen.

Ophalen bij NHD vof

Voor wie het artikel wenst op te halen bij NHD vof in de Sint-Truiderstraat te Tongeren moet hiervan melding maken tijdens de aankoop.  Eens het pakket klaarligt in onze winkel melden wij dit aan de klant via telefoon.

NHD vof kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het toch verzenden van het pakket indien dit niet duidelijk overgebracht werd.

Artikel 8 : Retourneren

Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen worden teruggestuurd of worden omgeruild voor een ander artikel.  Niet tevreden, dan storten wij gewoon het geld terug.

In ieder geval wordt de retour enkel aanvaard indien het artikel voldoet aan volgende voorwaarden :

 • Onbevuild
 • Onbeschadigd en ongedragen
 • Artikel bevindt zich in de originele verpakking samen met de faktuur, aankoopbewijs en bevestigingsmail
 • Artikel bevat origineel fabrieksetiket en originele bevestiging van NHD vof

Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt NHD vof zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.  Gesoldeerde artikelen worden niet teruggenomen.

Werkwijze

 1. U verstuurt ons een e-mail naar nicole@nicole-hermans.be om uw retour aan te kondigen.
 2. Deze e-mail dient het volgende te bevatten :
 3. Nummer van de bestelling : bvb [Order #696] (april 2, 2020) en omschrijving van het product
 4. Uw bankgegevens IBAN – NAAM
 5. Indien U een foutief of beschadigd artikel heeft ontvangen, gelieve dit ook in de e-mail mee te delen samen met foto
 6. U ontvangt een bevestigingsmail met ons akkoord van uw retouraanvraag.
 7. U bezorgt het artikel samen met de bevestigingsmail naar onderstaand retouradres of via persoonlijke aflevering.

Retouradres :

NHD vof
Bath & Lifestyle
Sint-Truiderstraat 42
B – 3700 Tongeren

De rechtstreekse kosten voor het terugzenden naar NHD vof door de consument vallen volledig ten laste van de consument, tenzij de consument kan aantonen dat het geleverde product niet in overeenstemming zou zijn met de beschrijving van het aanbod (zie opmerking).

 • Wanneer U via de post verstuurt moeten de produkten stevig en waterdicht, in de originele doos ingepakt en afgeplakt worden.  Zodra wij het pakket goed ontvangen, storten wij binnen de 14 werkdagen het werkelijk betaalde bedrag (exclusief verzendingskosten) op uw vermelde rekeningnummer terug.

Opmerking : indien U kan aantonen dat het geleverde product niet in overeenstemming is met de beschrijving van het aanbod (foute kleur, fout verzonden maat of fabrieksfout) dient U een kopie van het postetiket mee te sturen per e-mail of post.  In dit geval storten wij U dit bedrag terug samen met het betaalde bedrag van het artikel.

 • In geval van bovenstaande opmerking, zullen wij het correcte artikel verzenden zodra wij het foute artikel ontvangen hebben.  Indien het betreffende artikel uit stock is, zullen wij U contacteren.
 • Indien U opteert voor persoonlijke aflevering in de winkel, kan U kiezen voor een ander artikel naar keuze of een tegoedbon.

Artikel 9 : Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking (NHD vof, Sint-Truiderstraat 42 te 3700 Tongeren) respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door U meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de volgende doeleinden :

 • Verwerken van de bestelling
 • Publiciteit via email

NHD vof houdt online (anomieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien U vragen heeft over deze privacy statement, kunt U ons contacteren op nicole@nicole-hermans.be

Artikel 10 : Waardebonnen

Waardebonnen kunnen niet gebruikt worden voor aankopen in de webshop.  Contactname met nicole@nicole-hermans.be voor andere afspraken is eventueel wel mogelijk.

Artikel 11 : Gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website, gaat U akkoord met het algemeen cookiebeleid.

Artikel 12 : Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door NHD vof om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de gelegenheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13 : Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14 : Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.  Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbank te Tongeren bevoegd.